พอได้ทดลองเล่นเท่านั้น รักเลย เป็นประสบการณ์ในการเล่นที่เราพอใจ